Toelatingscriteria zorgverleners

Algemeen:

Onder de doelgroep van het Neuronetwerk vallen patiënten met Chronisch Neurologische Aandoeningen, zoals CVA, NAH, MS, spierziekten, etc.

Wat vragen wij?

 • De bereidheid kennis te delen en samen te werken met collega’s in het netwerk
 • Leden zijn bij minimaal 75% van de netwerkactiviteiten aanwezig.
 • Leden zijn werkzaam in de eerste lijn
 • Ieder lid betaalt de vastgestelde financiële bijdrage per kalenderjaar.
 • Leden leveren een actieve bijdrage aan verdere professionalisering en borging van het netwerk en denken actief mee in het verbeteren van de zorgverlening aan patiënten uit de doelgroep.
 • Leden zijn verplicht deel te nemen aan de ITON scholing Neurorevalidatie in de eerste lijn.
 • Ieder lid volgt jaarlijks één aanvullende scholing op het gebied van de doelgroep CNA. Het gaat om door de beroepsgroep geaccrediteerde scholing.
 • Ieder lid neemt deel aan minimaal één van de twee jaarlijks georganiseerde refereerbijeenkomsten.
 • Indien het eerstelijns netwerk deelneemt aan een onderzoek of een onderzoek organiseert, werken de leden hieraan mee.
 • Ieder lid werkt en rapporteert volgens de voor de doelgroep CNA relevante richtlijnen van de eigen beroepsgroep. In bijlage 1 zijn deze per discipline nader gespecificeerd.

Wat bieden wij?

 • Naamsbekendheid bij verwijzers en patiënten.
 • Mogelijkheid tot intercollegiaal overleg wordt gefaciliteerd.
 • Mogelijkheid om de eigen kennis te bevorderen.

Per discipline

klik om te openen

Fysiotherapeuten

Wij vragen:

 • Afgeronde opleiding HBO fysiotherapie
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF
 • Minimaal 10 patiënten per jaar uit de doelgroep CNA behandelen
 • Ervaringseis: 2 jaar recente werkervaring als fysiotherapeut.

Oefentherapeuten

Wij vragen:

 • Afgeronde opleiding HBO oefentherapie
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Minimaal 10 patiënten per jaar uit de doelgroep CNA behandelen
 • Ervaringseis: 2 jaar recente werkervaring als oefentherapeut

Ergotherapeuten

Wij vragen:

 • Afgeronde opleiding HBO Ergotherapie
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Minimaal 10 patiënten per jaar uit de doelgroep CNA behandelen
 • Ervaringseis: 2 jaar recente werkervaring als ergotherapeut.

Psychologen

Wij vragen:

 • Gediplomeerd GZ-psycholoog of klinisch psycholoog
 • Werkzaam in de basis GGZ en in het bezit van een GZ-registratie
 • Kennis en ervaring van de neuropsychologie (minimaal 2 jaar) (niet alleen onderzoekservaring)

Diëtisten

Wij vragen:

 • Afgeronde Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Minimaal 10 patiënten per jaar uit de doelgroep CNA behandelen.
 • Minimaal 2 jaar recente werkervaring als diëtist.

Logopedisten

Wij vragen:

 • Afgeronde opleiding HBO Logopedie
 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Minimaal 10 patiënten per jaar uit de doelgroep CNA behandelen.
 • Ervaringseis: 2 jaar recente werkervaring als logopedist.

Aspirant lidmaatschap

Eerstelijns zorgverleners die (nog) niet aan alle gestelde eisen voldoen, kunnen aspirant-lid worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is affiniteit met patiënten een minimale vereiste.

De maximale periode om aspirant-lid te zijn is 24 maanden. Na die periode dienen aspirant-leden aan de vereiste voorwaarden te voldoen.Aspirant leden worden door hun deelname aan het netwerk in staat gesteld hun kennis en netwerk op het gebied van CNA uit te breiden.

Wijze van toetsing

 1. Accreditatie, inschrijving in kwaliteitsregister en relevante scholing moeten worden aangetoond bij aanmelding.
 2. Aanvullende scholing wordt jaarlijks getoetst door opvragen en aanleveren van scholingscertificaten.
 3. Actieve participatie aan netwerkdeelname wordt getoetst aan de hand van aanwezigheidsregistratie.

 

Bijlage 1 Overzicht relevante richtlijnen