Neuronetwerk Midden-Kennemerland op eigen benen verder! 11-05-2016

Een jaar geleden startte ZONH de begeleiding van het toenmalige eerstelijnsnetwerk CVA in Midden-Kennemerland. Doel was een verdere professionaliseringslag te maken zodat het netwerk als volwaardige samenwerkingspartner binnen de keten kan opereren.

Voorbereiding

Naast een missie en visie zijn toelatingscriteria geformuleerd en gecommuniceerd met de leden van het eerstelijnsnetwerk CVA. Tevens heeft werving van nieuwe leden plaatsgevonden.

Samenwerkingsstructuur

Er is gekozen voor het oprichten van een aparte juridische entiteit. De voorkeur ging daarbij uit naar een vereniging als rechtsvorm. Met behulp van de expertise van een extern adviseur van de VvAA zijn de statuten en het huishoudelijk reglement opgesteld.

Naast een 3-koppig bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn drie commissies gevormd waarin de overige netwerkleden participeren: commissie kwaliteit, deskundigheidsbevordering en PR/communicatie. Iedere commissie heeft een opdracht gekregen en heeft op basis daarvan een werkplan gemaakt.

Het netwerk kent momenteel 16 leden, is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit eerstelijnsfysiotherapeuten, -oefentherapeuten, -ergotherapeuten en -logopedisten werkzaam in het verzorgingsgebied van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Netwerkbijeenkomst

Op 20 april jl. is een netwerkbijeenkomst gehouden waarin alle commissies hun activiteiten en resultaten hebben toegelicht. Tevens lagen de conceptstatuten en huishoudelijk reglement ter beoordeling voor. Het bestuur gaat binnenkort naar de notaris, waarna inschrijving bij de Kamer van Koophandel zal plaatsvinden. De Vereniging Neuronetwerk Midden-Kennemerland is dan een feit.

Website

Achter het scherm wordt hard gewerkt om de website www.neuronetwerkmiddenkennmerland.nl live te laten gaan. Hierop zal helder worden weergegeven waar de aangesloten zorgverleners zijn gevestigd. Dit maakt het voor huisartsen, de neuroverpleegkundige en andere verwijzers mogelijk de patiënten gericht te verwijzen voor professionele zorgverleners dicht bij de patiënt in de buurt.

Samenwerking ketenpartners Zorggroep IJmond

Het Neuronetwerk is in gesprek met de ketenpartners binnen Zorggroep IJmond (Rode Kruis Ziekenhuis, Viva!Zorggroep, Heliomare, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, Dijk en Duin) om heldere samenwerkingsafspraken te maken. Binnen de ketenprotocollen die inmiddels zijn opgesteld, wordt het eerstelijnsnetwerk steeds benoemd.

Meer informatie?

Heeft u inhoudelijke vragen over Neuronetwerk Midden-Kennemerland en hoe u zich hierbij kunt aansluiten, dan kunt u terecht bij Marion Veerkamp, secretaris Neuronetwerk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).Heeft u vragen over dit project of het bouwen van multidisciplinaire netwerken, dan kunt u terecht bij Liliane Sinke, projectmanager ZONH (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 072-5414600).